Linköpingslistan vill bygga en ny ishall

Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i Linköping men alla inom den gruppen har idag inte möjligheten att åka skridskor på sin fritid. I Linköpings kommuns idrottspolitiska program Aktiv hela livet lyfts det fram att alla har rätt till fysisk aktivitet och i Linköping ska det möjliggöras oavsett vilka hinder som finns för individen. På så sätt förbättrar vi allas möjlighet till god hälsa. Att åka skridskor är en sådan aktivitet. Det är oerhört populärt och något många barn och ungdomar vill ägna sig åt. Ett hinder är dock att det saknas en ishall inom rimligt avstånd, vilket också uppmärksammats i ett medborgarförslag.

Varje dag tränar en stor mängd barn ishockey i Linköpings kommun. Linköping HC bedriver del av sin ungdomsverksamhet ute vid uterinken i Ljungsbro. Där är det fullbelagd med olika lags träningar, mellan 16:00-20:45 på vardagar och 08:00 till 17:30 på helgerna. Det handlar om fem årskullar med tio olika träningsgrupper – och siffran kommer att öka. Konståkningsföreningen håller mest till i Stångebro men har ca 350 åkare och det är oftast fullbelagt även där. Utrymmet för spontanidrott är litet och resvägen är dessutom alltför lång. I alla fall om du bor i kommunens södra delar.

Kommunen borde därför undersöka möjligheten att bygga en ishall, liknande Ljungsbro ishall, i Harvestadsområdet eller dess närhet. Det skulle leda till att barn och ungdomar som idag inte har möjligheten att ta sig till träningen på grund av att föräldrarnas arbetstider och lång resväg, får möjlighet till både spontanidrott och föreningsliv.

Sanne Jacob ledamot Kultur och Fritidsnämnden Linköpingslistan

Tony Lönn ledamot Kommunfullmäktige Linköpingslistan

Cecilia Helber kommunalråd, vice ordförande Bildningsnämnden Linköpingslistan 

Rulla till toppen