Justera driftbidraget för föreningar som driver sina egna anläggningar

Det är glädjande att även Liberalerna nu ser behovet av att öka stödet till föreningar som driver sina anläggningar själva. Vi har i Linköping idag, föreningar som driver idrottsanläggningar i egen regi för att främja en meningsfull fritid för Linköpings ungdomar. Detta med ett driftsbidrag som inte justerats sedan 1995(!). Det är inte längre frågan om dessa aktörer får lägga ner sin verksamhet utan när det blir, om inte kommunen justerar driftsbidraget för föreningarna.

I Linköpingslistans program är just detta en prioriterad fråga. Intressant och bra att Liberalerna vill detsamma som vi. Möjligtvis lite förvånade att förslaget kommer efter någon månad i opposition. Varför hände inget under åren 2019-2022?

Under valrörelsen redovisade vi vad stödet skulle ha varit om Kommunen följt uppräkning. En ökning med 50 procent jämfört med stödet 1995. Vi anser dock att detta inte är en relevant jämförelse. Vi vet alla att kostnaden ökat betydligt mer än så. Det behövs en ordentlig diskussion om vad som är en lämplig kompensation till dessa knappt 80 föreningar som berörs. Hur mycket har inte fotbollsföreningar som ex Kenty,Derby, Ljungsbro och Malmslätt tappat under de senaste 27 åren? Det gäller så klart även ridklubbar,gymnastikklubbar,scouter mm

Hur tänker Du i denna fråga? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har tankar, funderingar eller helt enkelt erfarenhet av att försöka få en föreningsverksamhet att gå ihop. Vi har dessutom listan på alla föreningar som kämpar och sliter.

Den här frågan är viktig för Linköpingslistan.

Tveka inte- hör av dig till oss!

Christer Mård

Ordförande

Rulla till toppen