Dubbla smällar för Stångåstadens hyresgäster

Majoriteten i Linköpings kommunfullmäktige har tagit beslut om att höja AB Stångåstadens avkastningskrav från 62 miljoner kronor till 100 miljoner kronor för 2023. Detta innebär en höjning med 38 miljoner kronor, vilket motsvarar en höjning med cirka 240 kronor i månaden per lägenhet där Stångåstaden är hyresvärd.

Det är inte förbjudet att utkräva en avkastning från Stångåstaden, men att öka avkastning med över 50 procent, mitt under den högsta inflationen på många år, är direkt okänsligt av bland annat Moderaterna och Socialdemokraterna.

Hela samhället och alla medborgare lever just nu med kraftigt ökade kostnader, det handlar exempelvis om höjda räntor, skenande elkostnader och ökade matkostnader. Som en konsekvens av inflationen har även andra utgifter ökat och grävt djupa hål i hushållens plånböcker. Trots detta anser nu majoriteten i kommunfullmäktige att det är lämpligt att göra denna höjning. Majoriteten slår alltså till med att höja avkastningskrav med ytterligare 38 miljoner kronor. 

På grund av räntehöjningar, högt elpris och hög inflation kommer årets hyresförhandlingar förmodligen att leda till att hyrorna höjs väsentligt mer än vad som har varit fallet de senaste åren. I och med beslutet från kommunfullmäktige väntas nu inte bara en, utan dubbla smällar för hyresgästerna.

Linköpingslistan föreslår att utdelningen från Stångåstaden blir realt oförändrad med hänsyn tagen till inflationen. Detta innebär att Stångåstaden inte behöver göra en högre vinst och därmed inte höja hyrorna i samma omfattning. Linköpingslistan är för att i högre grad öka utdelningsnivån från de kommunala bolagen, men det ska av fördelningspolitiska skäl inte gälla Stångåstaden.

// Tony Lönn

Rulla till toppen