Utöka informationsflödet till medborgarna avseende kommunfullmäktiges arbete

Information till medborgarna avseende kommunala angelägenheter utgör en viktig del för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan vara med och påverka. Den information från Linköpings kommun som idag finns tillgänglig för medborgarna är i princip begränsad till det nyhetsflöde som kommunen tillhandahåller på sin hemsida. Bland annat lämnar bevakningen av kommunfullmäktiges möten en del att önska. Från två av kommunfullmäktiges möten under våren 2021 var det exempelvis ingen medierapportering överhuvudtaget.

Medierapporteringen från kommunen har genom åren successivt minskat. En möjlighet till att öka informationsflödet är bland annat att återuppta tidigare förfarande då kommunen köpte två-fyra helsidor i Linköpingsposten för att informera om kommunens arbete. Dagordning med de ärenden som ska behandlas på nästkommande fullmäktigemöte skulle exempelvis kunna publiceras på detta sätt.

Vidare skulle information från kommunen kunna ske genom köp av annonsplats i media. Mediekanaler som Corren, Linköpingsposten och Lkpg News har större spridning än kommunens hemsida, vilket leder till att informationen når fler Linköpingsbor. Det finns även finns ett värde i att kommunen genom annonsering  stöttar de medier som bevakar och informerar om kommunala frågor.

Linköpingslistan föreslår:

att fullmäktige beslutar att annons omfattade dagordningen ska införas inför varje möte i fullmäktige.

att fullmäktige beslutar att i annonsform ge ut regelbunden information om de beslut som fattas på fullmäktiges möten och om kommunens arbete i övrigt.


Michael Cocozza (LL)                                             

Rulla till toppen