Motion – Ge barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till 30 timmars förskola

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och utgör en förberedelse inför förskoleklass och vidare skolgång. Forskning visar att heltidsförskola för många barn är en förutsättning för en framgångsrik skolgång. Detta särskilt för barn med annat modersmål än svenska. Det finns vidare en stark koppling mellan förskola och sociala färdigheter.

Barn har en lagstadgad rätt till 15 timmars förskola. Linköpings kommun erbjuder idag barn till föräldralediga och arbetslösa upp till 20 timmars förskola. Många kommuner bland annat Stockholm, Haninge och Upplands Väsby erbjuder idag barn till föräldralediga och arbetslösa 30 timmars förskola.

LinköpingsListan vill att fler barn ska ha möjlighet att ta del av de positiva verkningar som förskolan medför. Därtill skulle en sådan möjlighet även leda till en minskad långtidsarbetslöshet bland föräldrar. För att frigöra tid för arbetslösa till arbetssökande samt till andra integrerande aktiviteter är det av stor vikt att arbetslösas barn ges rätt till minst 30 timmars förskola. Detta för att minska segregationen bland såväl vuxna som barn.

Flertalet av de kommuner som erbjuder barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 30 timmars förskola har mindre resurser än Linköpings kommun i förhållande till befolkningsmängd, varför LinköpingsListan anser att det är rimligt och nödvändigt att Linköpings kommun utökar den tid i förskolan som barn till arbetslösa och föräldralediga idag har rätt till. Detta ligger även i linje med rikspolitikens riktning, eftersom det är sannolikt att obligatorisk språkförskola införs i nästa mandatperiod.

Vi föreslår:

att barn till arbetslösa och föräldralediga ges rätt till 30 timmars förskola.

Michael Cocozza (LL)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen