Nämndinitiativ: LL vill utveckla Stångåstråket

Stångån från Emmalund till fågeltornet vid Roxens mynning utgör för många motions och promenadstråk. Våren närmar sig, snart kommer det att grönska och fåglarna börjar häcka längs ån. Fågellivet är fantastiskt nedanför Nykvarnsparken och ut till mynningen. Nedskräpning förekommer längs sträckan från motorbåt- till segelbåtshamnen.

Det är dags att kommunen inför en städpatrull som åker sträckan minst en gång i veckan.  Det finns även behov av en städpatrull som åker sjövägen för att städa längs strandkanten från Scandic Hotell. 

Strax före E4an bron ligger det en båt på botten, varav halva båten syns ovan vattnet. Vi hoppas att kommunen försäkrat sig om att det inte finns något miljöfarligt avfall där. Med kännedom om att båtklubbarna önskar ett samarbete som kan skapa utveckling av området och förbättra tryggheten. Linköpingslistan tycker att det skulle inrättas ett råd som får ansvar för utveckling av Stångåstråket.

Följande punkter har kommunen lovat att ta tag i: 

  • Toaletterna vid Snuggaparken, hur är tidplanen för projektet?                                                                 
  • Nytt fågeltorn ska uppföras med värmestuga, hur ser den tidplanen ut?
  • Gällande de röda husen bakom motorbåtshamnen som har tillhört Tekniska Verken, vad kommer att hända där? Ocab var där och sanerade byggnaderna och planen rensades och grusades, därefter har det inte hänt något. 
  • Förr fanns det ett fik vid motorbåtshamnen, varför inte rusta upp de röda byggnaderna och göra ett mat- och fikaställe? 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Linköpingslistan:

att ett råd inrättas i kommunen som ansvarar för utveckling av Stångåstråket

Rulla till toppen