Våra styrgrupper

Intern styrning av politiskt beslutsfattande i nämnder och styrelser

 • Fyra styrgrupper bildas där beslut tas om politisk inriktning i de frågor som behandlas i nämnder och styrelser. KF-gruppen utgör en femte styrgrupp inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Syftet med styrgrupperna är underlätta för partiets representanter i nämnderna. Det finns utrymme för att komma med feedback, förslag och allmänna funderingar kring ämnen som berör respektive nämnd.
 • Styrgrupperna sammanträder digitalt eller fysiskt måndag/tisdag innan nämndernas sammanträder, vanligen tredje veckan i månaden. Vid digitalt möte används Google Meet.
 • KS sammanträder två gånger i månaden, 1/2 veckan samt 3/4 veckan i månaden. Kallelse till möten med KF-grupp och styrgrupper mailas ut vanligen torsdag innan mötet. Möten hålls varje månad utom juli och augusti.
 • Varje styrgrupp leds av en ordförande som ansvarar för dagordningen. Pol.sek deltar på alla styrgruppsmöten och ansvarar för kallelse och minnesanteckningar. Möten i de fyra styrgrupperna för nämnder är öppna för alla medlemmar och sympatisörer som önskar delta.
 • Styrgruppens sammanträden utgår från nämndernas dagordning. Länk till dessa dagordningar biläggs kallelsen. Nämndens handlingar kommer ut vanligen torsdag veckan innan styrgrupp och nämndens möte.

Är du intresserad av att engagera dig i en styrgrupp, kontakta info@linkopingslistan.se

Styrgrupp KF-Gruppen

Ledamöter och ersättare i

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen

Styrgrupp Skola

Ledamöter och ersättare i

 • Barn och Ungdomsnämnd
 • Bildningsnämnd

Styrgrupp Social/Omsorg

Ledamöter och ersättare i

 • Socialnämnd
 • Äldrenämnd

Strygrupp Arbetsmarknad

Ledamöter och ersättare i

 • Arbetsmarknadsnämnd

Styrgrupp Samhällsbyggnad

Ledamöter och ersättare i

 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Bygg-miljönämnd

Styrgrupp Kultur/Fritid

Ledamöter och ersättare i

 • Kultur och Fritidsnämnden
Rulla till toppen