mars 2021

Enkel fråga

Enkel fråga om förhållanden i skolan

Corren publicerade den 6/3 en artikel om förhållanden på en skola i Linköping där kommunen ärhuvudman, rubriken var ”Lärare gråter i fikarummet”. I artikeln framgår att det råder oacceptablaförhållanden på […]

Motion

Motion – årliga kvalitetskontroller

Gör en extern kvalitetskontroll av socialförvaltningens arbete avseende orosanmälningar Vi har tidigare uppmärksammat detta problem i en interpellation. Av kommunalrådets svar på interpellationen framgick att det inte finns ett system

Rulla till toppen