Enkel fråga

Enkel fråga

Enkel fråga: P-hus

Under kommunfullmäktige 23-09-26 valde LL att ställa en fråga gällande resultaten för p-husen i Vallastaden och Folkungavallen De kommunala P-husen i bostadsområden visade svagt resultat under föregående år. Ekonomin i […]

Enkel fråga

Enkel fråga: Skylten

Enkel Fråga, Skyltenkvarteren Fastigheten Gjuteriet 2 är uppdelad i två kvarter. Det norra kvarteret rymmer en betydande Exploateringspotential enligt många marknadsaktörer. Mot den bakgrunden ställs frågor med anledningen av att

Enkel fråga

Enkel fråga: Tinnis

Under kommunstyrelsen sammanträde den 7:e mars 2023 ställde Linköpingslistan en fråga gällande läget angående Tinnis badsjö. Ansvarigt kommunalråd svarade då att information kommer att ges till samhällsbyggnadsnämnden under våren. Sex

Enkel fråga

Enkel fråga till KSO KF 22/11

Soliditeten i Tekniska Verken har under de tre senaste åren legat i intervallet 47% – 53%. I senaste tertialrapporten per augusti i år redovisades en försämring från 51% till 38%

Enkel fråga

Enkel fråga – Sankt kors

Under kommunfullmäktige sammanträde i oktober redovisas delårsrapport för kommunen. Detförhållande som sticker ut är det för år 2021 prognostiserade resultatet om -298 mkr avseendeSankt Kors Fastighets AB. Informationen i såväl

Rulla till toppen