Författarnamn: Erika

Enkel fråga

Enkel fråga – Sankt kors

Under kommunfullmäktige sammanträde i oktober redovisas delårsrapport för kommunen. Detförhållande som sticker ut är det för år 2021 prognostiserade resultatet om -298 mkr avseendeSankt Kors Fastighets AB. Informationen i såväl

Enkel fråga

Enkel fråga – Nollning

Höstterminen har inletts, vilket även innebär att nollningen ägt rum i många av kommunens gymnasieskolor. Denna hösts nollning har resulterat i många stökiga kvällar och nätter i Linköpings centrala delar

Enkel fråga

Enkel fråga om förhållanden i skolan

Corren publicerade den 6/3 en artikel om förhållanden på en skola i Linköping där kommunen ärhuvudman, rubriken var ”Lärare gråter i fikarummet”. I artikeln framgår att det råder oacceptablaförhållanden på

Rulla till toppen