LL vill stoppa skattefusket

Under gårdagens kommunstyrelsesammanträde (9/5) fick Linköpingslistan svar på sitt nämndinitiativet gällande skattefusk. Skattefusk är den vanligaste formen av arbetslivskriminalitet. För att hindra att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden, anser LL, att det bör kontrolleras att underentreprenörer i hela entrepenadkedjan erlägger skatt.

– Man har sett fusket vid flera kontroller. Problemet är förknippat med utländska underentreprenörer, säger Michael Cocozza.

Men hur kommer det sig att detta kan förekomma i vår kommun?

– Kommunen anlitar byggföretag, som i sin tur anlitar dessa underentreprenörer. I det läget är det rimligt att den kommunala byggherren har koll på att alla som jobbar på byggena får skatt avdragen och inbetald.

LL ser allvarligt på detta eftersom många skötsamma företag blir lidande.

– Linköpingsföretag som sköter sig och betalar skatt för sina arbetare blir utkonkurrerade av företag som väljer att se mellan fingrarna och anlitar de skattefuskande företagen, säger Cocozza.

Under KS diskuterades nämndinitiativet och stödet hos oppositionen var stort, men tyvärr inte tillräckligt.

– Det märkliga är att SMC-styret röstade ner vårt förslag. Särskilt socialdemokraterna har en självbild av att de driver dessa frågor. Men S i Linköping är duktiga på att formulera ord och visioner. Mycket duktiga på det. Men, när det gäller verkstad att utforma rejäla förslag som biter, då backar man.

Rulla till toppen