Motion: bygg fler kombinerade folk- och skolbibliotek vid nybyggnation av skolor i kommunens ytterområden

Kombinerade folk- och skolbibliotek

Biblioteken är fortfarande den kulturinstitution som finns mest spridd i hela landet, men antalet biblioteksenheter har successivt minskat. Nedläggningar sker inte i samma snabba takt som under 1990-talet då flera rena utlåningsstationer lades ner runt om i landet. En förklaring till att minskningen ändå fortsätter är att tidigare kombinerade folk- och skolbibliotek omvandlas till att vara enbart skolbibliotek. 

I Linköpings kommun har vi endast två kombinerade folk- och skolbibliotek. Biblioteksplanen för Linköpings kommun 2020-2024 fastslår att Linköpings folk- och skolbibliotek strävar efter ett fördjupat samarbete för att vanan att besöka biblioteken ska läggas som grund hos linköpingsborna från låg ålder. För att möjliggöra detta hade ett utmärkt alternativ varit att kombinera dessa när nya bibliotek ska byggas. 

Meröppna, kombinerade folk- och skolbibliotek bör vara vägen framåt, istället för att bygga enbart skolbibliotek med begränsade öppettider. Meröppna bibliotek innebär att man installerar inloggning, så att besökare har möjlighet att besöka och låna media på egen hand, utan bibliotekarie på plats, på den tid som passar personen bäst. Det finns meröppna kombinerade folk- och skolbibliotek i kommunen. Det senaste exemplet är det nyöppnade Sturefors Biblioteket. 

Meröppna, kombinerade folk- och skolbibliotek går också i linje med kommunens Landsbygdsstrategi. I kommunens Landsbygdsstrategi från 2018 står det bland annat, att det är viktigt att aktiviteter och arenor för kultur och fritid finns även på landsbygden samt att Linköpings kommun strävar efter att i samverkan med idéburen sektor erbjuda goda möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv på landsbygden. Bibliotek är en unik kunskaps- och kulturplats som finns runt om i kommunen. De är av betydelse att nyttja och värna. 

Linköpingslistan yrkar på

att kommunen ska ha som policy att bygga kombinerade folk- och skolbibliotek vid nybyggnation av skolor i kommunens ytterområden.

att Utredning med kostnadsberäkning görs för att använda befintliga  skolbibliotek som folkbibliotek  i ytterområden där folkbibliotek saknas.

Cecilia Helber
LL

Rulla till toppen