Enkel fråga

Enkel fråga

Enkel fråga

Under kommunfullmäktige sammanträde i oktober redovisas delårsrapport för kommunen. Detförhållande som sticker ut är det för år 2021 prognostiserade resultatet om -298 mkr avseendeSankt Kors Fastighets AB. Informationen i såväl […]

Enkel fråga

Enkel fråga

Byggnationen av bostäder har under en tid varit omfattande i Sverige. Ett resultat av detta är enomfattande arbetsmigration inom byggsektorn. Byggmarknadskommissionen, som har ettövergripande ansvar för att motverka kriminalitet inom

Enkel fråga

Enkel fråga – Lönedumpning

1. Har kommunen och/eller kommunala bolag i dagsläget avtal med utländsk entreprenör eller via svensk entreprenör en utländsk underentreprenör som anlitar utländsk arbetskraft vid någon pågående entreprenad? 2. Om ja

Enkel fråga

Enkel fråga – Nollning

Höstterminen har inletts, vilket även innebär att nollningen ägt rum i många av kommunens gymnasieskolor. Denna hösts nollning har resulterat i många stökiga kvällar och nätter i Linköpings centrala delar

Enkel fråga

Enkel fråga om förhållanden i skolan

Corren publicerade den 6/3 en artikel om förhållanden på en skola i Linköping där kommunen ärhuvudman, rubriken var ”Lärare gråter i fikarummet”. I artikeln framgår att det råder oacceptablaförhållanden på

Enkel fråga

Enkel fråga om äldreomsorgen

Frågor om äldreomsorgen 1. Innebär den fördelning av den extra statliga resursen som nämnden beslutat om samt de resurser som ryms inom den ordinarie budgeten att man i Linköpings kommun

Rulla till toppen