Vår politik

LinköpingsListan (LL) är ett lokalt politiskt parti. Partiets namn förkortas i dagligt tal Ellen. Vi har en stark demokratisk värdegrund. Vi står för bl. a. maktspridning och hög servicenivå till Linköpingsbor.

LinköpingsListan utmärker sig med att bredda rekryteringsbasen för lokala politiska uppdrag. Politik är ett förtroendebransch. Förtroende förvaltas bäst med kompetens. Vi vill få in mer kompetens i lokalpolitiken. Vi vill göra Linköping mer attraktiv och framgångsrikt.

För att förverkliga vår politik kräver vi inte medlemskap för att bli vald till såväl kommunala och regionala nämnder som bolag. Kompetens ges företräde vid rekrytering av representanter. Vi kommer självklart att främja medlemsinflytande och föreningen kommer att genomsyras en stark värdegrund samt en god demokratisk ordning.

Enkel fråga – Sankt kors

Under kommunfullmäktige sammanträde i oktober redovisas delårsrapport för kommunen. Detförhållande som sticker ut är det…

Read More

Enkel fråga

Under kommunfullmäktige sammanträde i oktober redovisas delårsrapport för kommunen. Detförhållande som sticker ut är det…

Read More

Enkel fråga

Byggnationen av bostäder har under en tid varit omfattande i Sverige. Ett resultat av detta…

Read More
1 2 3 4 5 6 7
Rulla till toppen