Författarnamn: admin

Nämndinitiativ

Nämndinitiativ: Höj driftbidragen

Nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden Bakgrund: Föreningslivet i Linköping spelar en avgörande roll för att skapa en levande och aktiv stad. Många föreningar driver idag sina idrottsanläggningar i egen regi, […]

Debattartiklar

S+M-styrets beslut bryter mot lagen

1. Det började med tomträttsavtalet för en kommersiell fastighet utmed Malmslättsvägen. Linköpingslistan påtalade i kommunstyrelsen i januari att uppsägningen av företaget stred mot lag och etablerad rättspraxis. Kommunen kunde fortsätta

Rulla till toppen