Nämndinitiativ

Nämndinitiativ

Nämndinitiativ: Skylten

Linköpings kommun har ett betydande kulturellt kapital i verksamheten på Skylten. Verksamheten har under åren härbärgerat Rock d’Amour, Kulturscener och Ungdom i samverkan med Studiefrämjandet, Sensus, konstnärsföreningen ALKA och kulturföreningen […]

Nämndinitiativ

Nämndinitiativ: Höj driftbidragen

Nämndinitiativ till kultur- och fritidsnämnden Bakgrund: Föreningslivet i Linköping spelar en avgörande roll för att skapa en levande och aktiv stad. Många föreningar driver idag sina idrottsanläggningar i egen regi,

Nämndinitiativ

Nämndinitiativ: LL vill stoppa skattefusket

Skattefusk – vanligaste formen av arbetslivskriminalitet Enligt Delegationen mot arbetslivskriminalitet innebär arbetslivskriminalitet medvetna förfaranden där en verksamhetsutövare, själv eller tillsammans med andra, bryter mot regler eller avtal i arbetslivet på

Rulla till toppen