Motion

Motion

Motion – årliga kvalitetskontroller

Gör en extern kvalitetskontroll av socialförvaltningens arbete avseende orosanmälningar Vi har tidigare uppmärksammat detta problem i en interpellation. Av kommunalrådets svar på interpellationen framgick att det inte finns ett system

Motion

Kommunens marktillgångar

All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gällersamhällsbyggnad tillkommer även sociala värden som ska tillvaratas i planeringen. Med nuvarandeorganisation finns en förvaltning, MoS, som hanterar samhällsbyggnadens

Motion

Motion – ta tillvara på kommunens marktillgångar

Kommunens marktillgångar All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gäller samhällsbyggnad tillkommer även sociala värden som ska tillvaratas i planeringen. Med nuvarande organisation finns en förvaltning,

Motion

Motion – alla ska ha rätt att träna

Förläng samverkansavtalet med Funktionsrätt Linköping och Friskis & Svettis ”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen

Rulla till toppen