Motion

Motion

Motion – Satsa på Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen – en mötesplats mitt i Linköpings stadskärna, som varit central för många Linköpingsbor genom åren. Den instiftades redan på 1800-talet och har sedan dess använts för bland annat naturupplevelser,

Motion

Samordna behandlingen av motioner

Ledamöter i riksdagen har möjlighet att väcka motioner under en begränsad tid på året, under den s k ”allmänna motionstiden”. Motionerna behandlas sedan inom tre till sex månader av det

Motion

Motion – Satsa på lönebidragsanställningar

Lönebidrag är en arbetsmarknadspolitisk insats för personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning. Denna insats syftar till att personer som inte kan arbeta under marknadsmässiga förhållanden ska kunna erhålla

Motion

Kommunens klotterpolicy

Klotter är den mest förekommande typen av skadegörelsebrott i Sverige och även i Linköpings kommun. Utifrån statistik över antal anmälningar syns även att klottrandet bara ökar.  För att minska klottrets

Motion

Behandla motioner inom ett år från initiering

Linköping 2021-06-10 Motion till kommunfullmäktige Behandla motioner inom ett år från initieringSom invald ledamot i kommunfullmäktige finns såväl rättigheter som skyldigheter att tillvarata medborgarnas intressen genom att agera i och

Rulla till toppen