Kommunens marktillgångar

All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gällersamhällsbyggnad tillkommer även sociala…

Read More

Expropriation

Reservation ärende 2, KF 26/1-2021:Linköpingslistan (LL) reserverar sig mot beslut om markpolicy vad avser stycken…

Read More
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13
Rulla till toppen