Författarnamn: Erika

Motion

Kommunens marktillgångar

All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gällersamhällsbyggnad tillkommer även sociala värden som ska tillvaratas i planeringen. Med nuvarandeorganisation finns en förvaltning, MoS, som hanterar samhällsbyggnadens

Interpellation

Tomteboda koloniförening

Uppsägningen av Tomteboda koloniförening har väckt många frågor hoslinköpingsborna. Grund för uppsägningen är oklar då samrådsförfarandet förostlänken ännu inte är avslutat. Den juridiska bedömningen utgår från attkommunen ska ta kostnader

Rulla till toppen