Interpellation

Interpellation

Interpellation – kritiserade HVB hem

Social- och omsorgsnämnden har ansvaret över hem för vård eller boende (HVB). Institutionens målgrupp är barn och ungdomar med sociala problem samt personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Kommunen ska säkerställa

Interpellation

Tomteboda koloniförening

Uppsägningen av Tomteboda koloniförening har väckt många frågor hoslinköpingsborna. Grund för uppsägningen är oklar då samrådsförfarandet förostlänken ännu inte är avslutat. Den juridiska bedömningen utgår från attkommunen ska ta kostnader

Rulla till toppen