Vår politik

LinköpingsListan (LL) är ett lokalt politiskt parti. Partiets namn förkortas i dagligt tal Ellen. Vi har en stark demokratisk värdegrund. Vi står för bl. a. maktspridning och hög servicenivå till Linköpingsbor.

LinköpingsListan utmärker sig med att bredda rekryteringsbasen för lokala politiska uppdrag. Politik är ett förtroendebransch. Förtroende förvaltas bäst med kompetens. Vi vill få in mer kompetens i lokalpolitiken. Vi vill göra Linköping mer attraktiv och framgångsrikt.

För att förverkliga vår politik kräver vi inte medlemskap för att bli vald till såväl kommunala och regionala nämnder som bolag. Kompetens ges företräde vid rekrytering av representanter. Vi kommer självklart att främja medlemsinflytande och föreningen kommer att genomsyras en stark värdegrund samt en god demokratisk ordning.

Kommunens marktillgångar

All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gällersamhällsbyggnad tillkommer även sociala…

Read More

Expropriation

Reservation ärende 2, KF 26/1-2021:Linköpingslistan (LL) reserverar sig mot beslut om markpolicy vad avser stycken…

Read More
1 2 3 4 5 6 7
Rulla till toppen