Författarnamn: admin

Motion

Motion – årliga kvalitetskontroller

Gör en extern kvalitetskontroll av socialförvaltningens arbete avseende orosanmälningar Vi har tidigare uppmärksammat detta problem i en interpellation. Av kommunalrådets svar på interpellationen framgick att det inte finns ett system […]

Motion

Motion – ta tillvara på kommunens marktillgångar

Kommunens marktillgångar All byggverksamhet utgör en samordning av arkitektur, teknik och ekonomi. Vad gäller samhällsbyggnad tillkommer även sociala värden som ska tillvaratas i planeringen. Med nuvarande organisation finns en förvaltning,

LL i kommunfullmäktige

Expropriation

Reservation ärende 2, KF 26/1-2021:Linköpingslistan (LL) reserverar sig mot beslut om markpolicy vad avser stycken på sid 4 och 5 innehållande texter om expropriation. Verktyget expropriation är ett främmande element

Enkel fråga

Enkel fråga om äldreomsorgen

Frågor om äldreomsorgen 1. Innebär den fördelning av den extra statliga resursen som nämnden beslutat om samt de resurser som ryms inom den ordinarie budgeten att man i Linköpings kommun

Enkel fråga

Enkel Fråga

Träning och friskvård för personer med funktionsnedsättning 1. Finns det lagliga hinder att förlänga avtalet 6 månader för att under tiden göra en LOU- upphandling? 2. Innebär ett stöd till

Motion

Motion – alla ska ha rätt att träna

Förläng samverkansavtalet med Funktionsrätt Linköping och Friskis & Svettis ”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen

Rulla till toppen