LL i kommunfullmäktige

LL i kommunfullmäktige

Expropriation

Reservation ärende 2, KF 26/1-2021:Linköpingslistan (LL) reserverar sig mot beslut om markpolicy vad avser stycken på sid 4 och 5 innehållande texter om expropriation. Verktyget expropriation är ett främmande element […]

Enkel fråga

Enkel fråga om äldreomsorgen

Frågor om äldreomsorgen 1. Innebär den fördelning av den extra statliga resursen som nämnden beslutat om samt de resurser som ryms inom den ordinarie budgeten att man i Linköpings kommun

Enkel fråga

Enkel Fråga

Träning och friskvård för personer med funktionsnedsättning 1. Finns det lagliga hinder att förlänga avtalet 6 månader för att under tiden göra en LOU- upphandling? 2. Innebär ett stöd till

Interpellation

Tomteboda koloniförening

Uppsägningen av Tomteboda koloniförening har väckt många frågor hoslinköpingsborna. Grund för uppsägningen är oklar då samrådsförfarandet förostlänken ännu inte är avslutat. Den juridiska bedömningen utgår från attkommunen ska ta kostnader

Motion

Motion – alla ska ha rätt att träna

Förläng samverkansavtalet med Funktionsrätt Linköping och Friskis & Svettis ”Gym öppna dörrar” är en verksamhet som drivs sedan 2009 inom ramen för ett samverkansavtal mellan kommunen, Funktionsrätt Linköping och idrottsföreningen

Rulla till toppen