LL i kommunfullmäktige

Motion

Motion: LL vill inrätta ett lokalutskott

Förslag ändring reglementen och inrättande av lokalutskott Linköpingslistan ser ett behov av att komplettera gällande reglemente för nämndinitiativ med några punkter. Detta i syfte att klargöra hur nämnderna ska förfara

Nämndinitiativ

Nämndinitiativ: LL vill stoppa skattefusket

Skattefusk – vanligaste formen av arbetslivskriminalitet Enligt Delegationen mot arbetslivskriminalitet innebär arbetslivskriminalitet medvetna förfaranden där en verksamhetsutövare, själv eller tillsammans med andra, bryter mot regler eller avtal i arbetslivet på

Rulla till toppen